Książki-opłata

Szanowni Rodzice!
Ceny książek na rok 2015/2016 (komplet):
3-latki - 72zł
4-latki - 81zł
5, 6 -latki - 126zł.
Odliczoną kwotę proszę włożyć do zaklejonej koperty i napisać:
-
imię i nazwisko dziecka oraz sumę.
Kopertę należy oddać pani w szatni do dnia 18 września 2015r.

Dyrekcja


Powered by Saftex

Poczta