Ubezpieczenie

Szanowni Rodzice!
Rodzice, którzy chcą skorzystać z oferty PZU i ubezpieczyć swoje dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) - kwota ubezpieczenia 8 tys zł, proszeni są o przekazanie 32zł Pani w szatni w zaklejonej i podpisanej imieniem i nazwiskiem dziecka kopercie.
Rodziców, którzy nie chcą by ich dziecko było ubezpieczone w przedszkolu proszę o napisanie oświadczenia, że rezygnują z ubezpieczenia.

Dyrekcja

Powered by Saftex

Poczta