Kadra

Kadra pedagogiczna wysoko wykwalifikowana z przygotowaniem magisterskim o kierunku

1. nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym

2. plastyka

3. sztuka muzyczna

4. choreografia

W każdej grupie zatrudniona jest pomoc nauczyciela które mają co najmniej średnie wykształcenie, lub studiują na wyższych uczelniach.


Powered by Saftex

Poczta