O nas

Przedszkole "Bajka" istnieje od 2000 roku. Ma 4 grupy wiekowe 3,4,5,6 latki. Każda grupa wiekowa dzielona jest na dwie podgrupy. Przyjmujemy dzieci 2,5 letnie.

Jesteśmy placówką z wieloletnim doświadczeniem oraz z tradycjami.

Od początku istnienia przedszkole, Bajka realizuje program edukacji zatwierdzony przez MEN oraz programy autorskie zatwierdzone przez organ założycielski.

Przedszkole jest bardzo dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne , które są wykorzystywane w czasie zajęć edukacyjnych z zakresu: edukacji muzycznej, plastycznej, matematycznej, językowej, przyrodniczo – ekologicznej, fizycznej.

W naszym przedszkolu zapewniamy dzieciom wspaniałą zabawę, organizując liczne comiesięczne imprezy, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncert Filharmonii Narodowej, spotkania teatralne, koncerty egzotyczne , wycieczki turystyczne.

W naszej pracy kierujemy się zasadą :"Dzieci bawią się – ucząc a uczą – się bawią"

Od 1 stycznia 2015 jesteśmy przedszkolem publicznym o profilu "Muzyczno Językowym"


Powered by Saftex

Poczta