Program nauczania

Przedszkole realizuje podstawę programową według programu "Nasze Przedszkole" wydawnictwa "MAC".

Oraz programy autorskie:

- języka angielskiego

- logopedi

- zajęć tanecznych

- gry na instrumentach muzycznych

- zajęcia komputerowe

Programy zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szczególny nacisk kładziemy na wychowanie muzyczne naszych dzieci. 


Powered by Saftex

Poczta