Witamy w naszym przedszkolu !!!

Nasza historia

O nas

      Przedszkole, “Bajka” istnieje od 2000 roku. Ma 4 grupy wiekowe 3,4,5,6 latki. Każda grupa wiekowa dzielona jest na dwie podgrupy. Przyjmujemy dzieci 2,5 letnie. Jesteśmy placówką z wieloletnim doświadczeniem oraz z tradycjami.

Od początku istnienia przedszkole, Bajka realizuje program edukacji zatwierdzony przez MEN oraz programy autorskie zatwierdzone przez organ założycielski.

Przedszkole jest bardzo dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne , które są wykorzystywane w czasie zajęć edukacyjnych z zakresu: edukacji muzycznej, plastycznej, matematycznej, językowej, przyrodniczo – ekologicznej, fizycznej.

W naszym przedszkolu zapewniamy dzieciom wspaniałą zabawę, organizując liczne comiesięczne imprezy, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncert Filharmonii Narodowej, spotkania teatralne, koncerty egzotyczne , wycieczki turystyczne.

W naszej pracy kierujemy się zasadą :”Dzieci bawią się – ucząc a uczą – się bawią”.

Od 1 stycznia 2015 jesteśmy przedszkolem publicznym o profilu “Muzyczno Językowym”

Bezpieczeństwo dzieci
Sport
Autokar
Zajęcia artystyczne

Jak zapisać się do nas ?

Wyślij nam wiadomość

ziękujemy za wysłanie wiadomości

Oferta zajęć

Pokoje aktywności
Specjalna edukacja
Programy muzyczne
Szczęśliwe środowisko
Klasa taneczna
Języki obce

.